Menu

Att jobba med oss

För oss handlar allt om att leverera värde. Minnesvärda upplevelser för användaren, affärsvärde åt våra kunder. Det kan vi inte göra utan dig. Därför kreerar vi alltid tillsammans i en kunddriven process som utgår ifrån dina och dina användares behov. I våra kundteam kombinerar vi alltid människor med kompetens utifrån affärs-, design- och teknikutmaningen i varje uppdrag. Balansen mellan dessa tre områden är nyckeln till framgång.

Övergripande fokus är att tillsammans med våra uppdragsgivare lösa den bakomliggande affärsutmaningen i projekten och skapa tydliga call to action. Upplevelsen ska vara enkel och naturlig både vad gäller grafisk och teknisk design.

Affärsutmaning

Hur ser affärsutmaningen ut? Vilka behov ska vi uppfylla? För vem och varför?

Målet i det inledande arbetet tillsammans är att lära känna varandra och skapa förutsättningar för ett nära samarbete. Vi skapar ett gemensamt team med fokus på förväntningar, behov och att definiera utmaningar, mål och syfte med projektet/samarbetet. Vi börjar även definiera användarbehov – för oss är det viktigt att direkt från start få tydlig bild av verksamheten och affärsutmaningarna.

Vad vi gör

 • workshops
 • förstudier
 • projektdefinitioner

Research

Vi utgår alltid i från fakta. Vad vill användarna? Och hur uppfyller jag deras behov? För det räcker inte med att väcka uppmärksamhet. Det handlar om att vara uppmärksam. Lyssna. Och förstå.

Målet är att förstå slutanvändarnas innersta behov och utveckla en stark empati för dem för att kunna skapa de bästa upplevelserna. Vi tänjer på gränser och utforskar. Skaffar kunskap för att konceptualisera nya affärsidéer och tänka i nya banor. Vi gör intervjuer, best practice research med mera för att samla erfarenheter, inspireras, testa, kartlägga behov och utreda.

Vad vi gör

 • research & analys
 • user stories & storymapping
 • personas
 • best practice
 • beteendestudier, tester och intervjuer
 • behovskartläggning

Konceptualisering, strategi och idégenerering

Utifrån behovskartläggningen och eventuella personas påbörjar vi definieringen av konceptet. Vi definierar vilken eller vilka typer av digitala tjänster (sajt, mobilsajt, responsiv sajt, app, osv) som uppfyller behoven på bästa sätt. Vilken funktionalitet och information tjänsten bör innehålla, hur informationen ska prioriteras, hur tjänsten ser ut och hur vi designar och bygger tjänsten från ett tekniskt perspektiv.

Målet är att skapa en tydlig konceptbeskrivning och strategi kopplat till affärsutmaningen.

Vad vi gör

 • workshops
 • konceptdefinitioner
 • digitala strategier
 • content strategier
 • marknads – och kommunikationsstrategier

Design, utveckling & test

När väl idéarbetet har landat i en övergripande konceptuell lösning tar det agila utvecklingsarbetet vid och vi arbetar med prototyping, design och teknikutveckling utifrån de agila metoderna SCRUM eller Kanban.

Vi påbörjar arbetet med wirefarmes, digitala skisser av en del av konceptet samt designskisser. Utifrån designskisserna skapar vi en klickbar prototyp som innehåller relevanta mätpunkter för användarbeteende. Mätpunkterna är viktiga för att tidigt kunna utvärdera beteende och anpassa gränssnittet därefter.

Målet under hela utvecklingsprocessen är att testa, anpassa och utvärdera lösningen så att allt vi gör, i varje steg, levererar värde och nytta. Vår arbetsprocess möjliggör arbetet med MVP (Minimum Viable Product) vilket i sin ursprungsbetydelse innebär ”highest return of investment versus risk”. I praktiken innebär arbete med MVP att vi redan initialt utvecklar hela flödet av en tjänst för att därefter kontinuerligt förfina och förbättra.

Vad vi gör

 • Interaktionsdesign, flödesbeskrivningar & wire frames
 • Prototyper
 • Digitala produkter & tjänster (ex webbplatser i WordPress, Episerver, Silverstripe mfl, appar, mobilsajter, e-handelslösningar etc)
 • Frontend- och backendutveckling (HTML5, .Net, Java, PHP, ObjC, Titanium, Python etc)
 • Integrationer (SOAP, XML, REST, JSON etc)
 • Test, kvalitetssäkring & optimering
 • Webbdesign & formgivning
 • Varumärken, logtyper & grafisk profil
 • Marknadskommunikation & copywriting
 • SEO & SEM
 • Sociala medier (Twitter, Facebook, Instagram, YouTube m.fl.)

Mäta, tweaka & vidareutveckla

Tanken med vår arbetsprocess är att tidigt kunna lansera tjänsten skarpt ut mot marknaden för att därefter kontinuerligt utvärdera och vidareutveckla. Fördelen med en genomarbetad processen från affärsutmaning till lansering med tydliga call to action är att vi tidigt får ett mätbart resultat av vårt gemensamma arbete.

Målet är att analysera och utvärdera mätpunkterna kontinuerligt, idegenerera och förbättra tillsammans för att hålla dina digitala tjänster konkurrenskraftiga över tid. Vi jobbar proaktivt för att driva utvecklingen framåt och alltid ligga i framkant. Support, förvaltning och vidareutveckling är lika viktigt som det initiala research och utvecklingsarbetet.

Vad vi gör

 • Rapporter
 • Analys (Google Analytics, Google Tag Manager)
 • Optimering (svarstider, kapacitet, lastbalansering)
 • A/B-tester
 • Utvecklingsroadmap
 • Support, servicedesk, beredskap
 • Förvaltning och vidareutveckling

Här finns vi

Kom gärna upp om du vill ha en kram eller en kopp kaffe.

Östersund

Zätagränd 11
831 30 Östersund
Hitta till oss

Örebro

Klostergatan 23
703 61 Örebro
Hitta till oss

Västerås

Slottsgatan 27
722 11 Västerås
Hitta till oss

Stockholm

Atlasgatan 15
113 20 Stockholm
Hitta till oss

Vasa, Finland

Strandgatan 2 G8
FI-651 00 Vasa
Hitta till oss

Adeprimo är ett dotterbolag inom MittMedia-koncernen. MittMedias verksamhet innefattar 18 dagstidningar, elva gratistidningar, digitala medier, kommersiell radio, webb-tv, tryckerier och appar.

The Office Cat
© 2020 – All rights reserved